Fisking

Synnfjellområdet har en rekke fjellvann som egner seg for fisking

Området ligger i store deler innenfor Torpa statsallmenning i Nordre-land kommune. Her kan man fiske i skogstjern etter ørret av varierende størrelse, eller i fjellvann med tynnere bestander av grov fjellørret. Elver og bekker med spennende kulper kan overraske positivt om vannføringen er god. I Dokkaelva og Lenna, samt i flere mindre bekker finnes fine bestander av ørret i god hold. De fleste vann og tjern i lavereliggende område ligger i lettgått terreng, og i kort gangavstand fra bilvei mellom ulike fiskevann. Torpa Fjellstyre administrer drøye 40 vann. Det er også gjort avtaler med rettighetshavere utenfor statsallmenningen, og med stang-fiskekort kan det fiskes i flere fjellvann i Synnfjell sameige. Disse er: Hita, Lønvannet, Langvatnet, Hovedvatnet, Strangtjernet, Midtstrangtjernet og Bjerttjerna. Hita og Langvatngår for å være gode fiskevann. Synnfjorden nedenfor fjellstuen kan og by på fangst. Fiskearter: Ørret med kraftig rødfarget kjøtt. Sik og røye finnes også i noen av vannene. I følge erfaren fisker Stig Werner, bør en passe på å ha et par sildesluker i fiskeskrinet.

Fiskekort

Fiskekort kan kjøpes på fjellstuen eller digitalt.